Η διαγραφή του λογαριασμού σας προϋποθέτει να μην υπάρχουν παραγγελίες σε εκκρεμότητα ή ανεξόφλητες,
και να έχετε δημιουργήσει λογαριασμό στο Sticker Box.

[gdpr-forget-me-request-form]