Ο τρόπος που υπολογίζουμε τις εκπτώσεις ειναι ο εξής:
Πολλαπλασιάζουμε την τιμή με την αντίστοιχη έκπτωση και διαιρούμε  με το εκατό.
Στη συνέχεια αφαιρούμε το αποτέλεσμα από την τιμή.
Το ποσό που βγαίνει είναι αυτό που θα πληρωθεί.

π.χ: Αν η αρχική τιμή είναι 5,90€ και η έκπτωση είναι 25% τότε κάνουμε την ακόλουθη πράξη: 5,90€ * 25 /100 = 1,47€ (η έκπτωση) και μετά   5,90€-1,47€ = 4,43€  (το ποσό που θα πληρωθεί)