#4 Αυτοκόλλητο πόρτας για φροντιστήρια - Sticker Box