#4 Αυτοκόλλητο τοίχου περιδικός πίνακας - Sticker Box