#4 Αυτοκόλλητο τοίχου σχολικά μολύβια - Sticker Box