#4 Αυτοκόλλητο χριστουγεννιάτικες ετοιμασίες - Sticker Box